Medzinárodňí konferencija o Mackovi. Malacki 2016 – 2018

Malacké pohľady, občianske združenie, Malacky 2019

Pieseň Išeu Macek do Mauacek, ktorú Malačania považujú za hymnu Záhoria (ale Seničania a Skaličania, by – pochopiteľne – nesúhlasili), je všeobecne známa. Ale zamysleli ste sa niekedy, kto bol onen bájny Macek? Ako žil? Aký mal osobnostný profil? Čo ho trápilo a tešilo? Na tieto i ďalšie otázky sa už niekoľko rokov pokúšajú odpovedať medzinárodní vedeckí pracovníci. 

Medzinárodná vedecká konferencia o Mackovi, legendárnej postave zvečnenej v ľudovej piesni, si kladie za cieľ zhromažďovať, skúmať a prezentovať poznatky o živote, pôsobení a odkaze, ktoré Macek zanechal – nielen záhoráckemu – ľudstvu. „Texty, ktoré kniha obsahuje, vznikali počas 3 rokov, vždy pri príležitosti konferencie o Mackovi,“ vysvetľuje neznalým Martin Macejka, prezident medzinárodnej konferencie. Ako hovorí, troch ročníkov konferencie sa zúčastnili viaceré vedecké kapacity z najrôznejších oblastí – napr. hudobnej vedy, divadla, biológie, archeológie, ale ako priznáva, odznelo aj niekoľko konšpiračných pohľadov na Mackov príbeh. S akým cieľom organizátori pripravovali konferenciu? „Macek tvorí jeden z prvkov identity Malaciek, o tom žiaden Malačan nepochybuje,“ zdôrazňuje Martin Macejka. „Cieľom nášho dôkladného skúmania bolo analyzovať jeho život a dielo z rôznych uhlov pohľadu.“ Nemenej dôležitým cieľom bolo podľa jeho slov aj upriamiť pozornosť na záhoráčtinu, zvukomalebný to jazyk. 

Šíriť osvetu je dôležité medzi staršími i mladšími, preto príspevky z troch ročníkov konferencie zavesili pohotoví organizátori aj na youtube, kde si ich mackológovia môžu pozrieť. Príspevky v zborníku obsahujú qr kódy s odkazom na jednotlivé prednášky. Na otázku, na ktorú prednášku by špeciálne upozornil, Martin Macejka po dôkladnej úvahe odpovedá: „Asi na tú o tajomnej chorobe, ktorá sa vyskytuje výhradne na Záhorí – o čemeri.“

Vedecké príspevky prezentované na medzinárodnej konferencii tvoria zborník, ktorý má teraz šancu zabojovať o titul Kniha Záhoria 2019 – 2020. Jeho prípravu prezident konferencie Martin Macejka zhrnul slovami: „Tvorba zborníka bola milou rekapituláciou začiatočnej éry mackológie, spojená s príjemným pocitom, že výsledky výskumu sa zachovajú aj pre nasledujúce generácie.“

ATIS