Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.

 

ATIS