O Knihe Záhoria 2019 – 2020 rozhodne verejnosť internetovým hlasovaním. Hlasuje sa výberom jednej z nominovaných kníh do 30. apríla 2021.

Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát a udeliť nominovaným knihám 1 hlas.

ATIS