Miroslav Hazucha:

50 rokov Záhoráckej dvadsiatky

Junior club, Borský Mikuláš, 2019

„Pri literatúre faktu – a ešte viac pri historiografii, jedným z primárnych motívov je uctiť si ľudí, zaznamenať ich činy a publikovaním v knihe zvečniť, aby časom neupadli do zabudnutia,“ vysvetľuje Miroslav Hazucha.

Rovnaké pohnútky stáli pri vzniku publikácie 50 rokov Záhoráckej dvadsiatky. Ako autor konštatuje, našťastie sa tento edičný zámer stretol s porozumením. Prvotným impulzom bolo polstoročné výročie atletiky v Borskom Mikuláši. „Vyšla tak knižka o pozoruhodnej 50-ročnej histórii pretekov a 50-ročnej histórii atletiky v tejto obci,“ vracia sa v čase Miroslav Hazucha. Za ozdobu tejto histórie považuje práve výsledky chodcov: „Bodaj by každý športový klub vychoval olympionika a reprezentantov vlasti, ako sa to podarilo v Borskom Mikuláši!“ nešetrí chválou.

Priznáva, že vnímal ako osobný imperatív, čo najvernejšie zachytiť úsilie generácií pretekárov, trénerov, učiteľov, organizátorov, funkcionárov i občanov. Neopomína ani ostatných, ktorí majú na dobrom výsledku nemalú zásluhu – veď okrem autora stojí za publikáciou i kvalitná práca grafika či tlačiarne, ale i ostatných, ktorí sa pričinili o realizáciu vydania. Patrí medzi nich aj samotný vydavateľ Junior Club. Jeho predsedovi Jánovi Dobiášovi sa podarilo vzbudiť záujem u sponzorov a získať finančnú podporu pre vydanie publikácie. 

Záhorácka dvadsiatka sú najstaršími chodeckými pretekmi na Slovensku. Mená a krajiny víťazov sú v obci Borský Mikuláš vytesané do mramorovej dosky. Táto pripomienka na úspechy každého z nich stojí v areáli Základnej školy Jána Hollého. Pre zaujímavosť, autorom a realizátorom návrhu je Jozef Petrík, bývalý aktívny pretekár a prvý československý reprezentant v chôdzi, rodák z Borského Mikuláša.

Pripraviť podrobné dielo mapujúce 50-ročné dianie by nebolo možné bez systematicky budovaného archívu pretekov i samotných klubov. Neoceniteľnú službu v tomto prípade poskytol precízne budovaný osobný archív histórie atletiky, ktorý už takmer 70 rokov buduje sám autor Miroslav Hazucha. Ako priznáva, kvalitný archív považuje za prednosť každého seriózneho autora: „Tu došlo k istej symbióze, pretože som sa tiež podieľal na spomínanej vzácnej histórii atletiky v Borskom Mikuláši.“ Jeho archív zachytáva až neuveriteľné obdobie – od 19. až po 21. storočie slovenského športu.

Miroslav Hazucha, člen Slovenskej olympijskej akadémie, sa narodil v Jablonici, profesijný život zasvätil športu a športovej historiografii. Je aktívnym športovcom a propagátorom bežeckého hnutia a atletiky. Ako zakladateľ a organizátor stál pri vzniku medzinárodných atletických pretekov Záhorácka dvadsiatka.

ATIS