Eva Fordinálová:

Hore, srdcia!

Lúč, Bratislava, 2019

Eva Fordinálová sa vo svojej knihe vracia k osobnosti, ktorá je jej srdcu blízka.

Vo svojej vedecko-výskumnej práci v oblasti literatúry sa prioritne venovala osvietenskému obdobiu. „Na základe preštudovaného materiálu jednoznačne považujem Jána Hollého za osobnosť, ktorá predovšetkým eposom Svatopluk podnietila naše národnozjednocovacie hnutie v najzložitejšom čase, keď – slovami Vajanského – z každej vežičky odzváňali Slovákom,“ vysvetľuje autorka svoj vzťah k Jánovi Hollému a dodáva: „Najväčšiu zásluhu na tom mali jeho hlboké znalosti národnej histórie a ich aplikácia v obdivuhodnom diele, ale aj Hollého osobná charizma.“

Počas svojej bohatej aktívnej vedeckej činnosti zhromaždila Eva Fordinálová obrovské množstvo informácií a poznania.  Ako hovorí, s poznaním silnel aj jej pocit osobného a národného dlhu. „A dospela som k vnútornému presvedčeniu, že Jánovi Hollému treba vzdať poctu aj spôsobom jemu vlastným – poéziou. Tým som naznačila aj motiváciu – vzdať vďačnosť aj osobnými vyznaniami v jednotlivých básňach – a zároveň aj naznačiť (ako spolurodákovi) pocit úplného súladu. A na to je poézia najvhodnejšia. Veď samotný rým naznačuje súlad – zvukovú zhodu,“ vyznáva sa autorka.

Eva Fordinálová patrí medzi výrazné osobnosti, ktoré sú so Záhorím úzko späté. Ako vedecká pracovníčka Ústavu Slovenskej literatúry v Bratislave a vysokoškolská pedagogička sa venovala staršej slovenskej literatúre a klasicizmu. Vydala viacero básnických zbierok, vo svojej tvorbe sa zameriava na velikánov slovenskej literatúry a literárnu históriu Záhoria.

Dielo je na svete, ako ho dnes vníma? „Asi to pozná každý z nás: po dokončenej práci, aspoň v tejto umeleckotvorivej oblasti, nás máta vnútorný pocit nepokoja, či výsledok je uspokojujúci, či sa dielo nedalo urobiť lepšie,“ netají svoje pochybnosti Eva Fordinálová a dopĺňa: „Ale áno: priznávam, že ešte mnohé vo mne zostalo, Hollého nikdy neobsiahnem. A neuspokojuje ma ani vedomie, že  predo mnou sa to taktiež nikomu nepodarilo.“

ATIS