Peter Vrablec:

Ľudová ornamentika

Peter Vrablec, Závod, 2019

Sigillum Zavodiense – hlása nápis na najstaršej obecnej pečati obce Závod. „Práve on ma inšpiroval vytvoriť súbor kníh o Závode podľa jednotlivých tém ako o symboloch a pečatiach Závodu,“ otvára rozprávanie o svojej publikácii Peter Vrablec, starosta obce Závod.

Ľudová ornamentika je tak v poradí už štvrtou pečaťou, ktorá sa venuje tejto obci. Kým v predošlých troch publikáciách sa mohli čitatelia zoznámiť s pravou závodskou svadbou, ľudovými piesňami a krojmi, štvrtá je venovaná ľudovej ornamentike. „Na prvý pohľad možno nie príliš atraktívna tematika, no z hľadiska histórie a z pohľadu dedičstva, ktoré nám zachovali naši predkovia, ide o poklad mimoriadnej hodnoty,“ pokračuje v úvahách Peter Vrablec. Záhorie bolo podľa jeho slov etnológmi dlhé roky nepovšimnuté, všetku pozornosť strhlo na seba stredné a východné Slovensko. Až dnešná doba ukazuje, aké poklady Záhorie ukrýva. Či už sa jedná o tance, piesne, kroje alebo o dokonalosť ornamentu. Ako príklad môže slúžiť Vajnorský ornament, ktorý len v roku 2017 zapísali do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Ornamenty zachytené v knihe sú výsledkom mnohoročnej práce. Autor podľa vlastných slov navštívil snáď všetky pôvodné rodiny v obci: „Starenky mi postupne otvárali svoje truhlice aj srdcia,“ zaspomínal si na obdobie prípravy publikácie. „Nazrel som do duše našich predkov a neprestával som sa diviť. Podarilo sa mi zdokumentovať pôvodný ornament tak, ako ho na plátno vyšili šikovné ruky našich starých mám,“ vysvetľuje Peter Vrablec. Pre vierohodnosť nič neprekresľoval, do knihy použil originálne fotografie jednotlivých odevných súčastí či kútnych plachiet.

Dôkladný zber a spracovanie informácií je základ, no ani to nemusí vždy garantovať vznik kvalitnej knihy. Peter Vrablec to vie, jeho ambíciou bolo vytvoriť plnohodnotné dielo, z ktorého by čerpali aj ďalšie generácie. Pomoc hľadal v Slovenskej akadémii vied: „Nepovažujem sa za odborníka, preto som sa obrátil na Ústav etnológie a sociálnej antropológie,“ vysvetľuje. Pomocnú ruku mu podal vedecký pracovník Juraj Zajonc. Zastrešil odbornú úpravu a doplnenie textov, postaral sa aj o výber a zostavenie obrazovej zložky. O spolupráci so starostom obce etnológ hovorí: „Ponuku som prijal s radosťou. Už na začiatku som z textových, a najmä rozsiahlych obrazových podkladov, ktoré Peter Vrablec zhromaždil, vedel, že spolupráca bude obojstranne prínosná. Postupne som zisťoval, že okrem veľkej osobnej zanietenosti je pán Vrablec aj skutočným znalcom tradícií obce Závod. Naše rozhovory boli podnetom, aby sa do publikácie dostali aj viaceré historické súvislosti i príbehy, ktoré sú cenným svedectvom života obyvateľov Závodu v minulosti. Ďakujem za možnosť podieľať sa na sprístupnení unikátnych kultúrnych hodnôt a teším sa z hotového hodnotného a pútavého diela,“ neskrýva spokojnosť Juraj Zajonc zo SAV.

Obdobne publikáciu hodnotí aj Peter Vrablec: „Svetlo sveta uzrelo dielo, ktoré na Záhorí chýbalo. Dúfam, že inšpiruje aj ďalších zanietených etnografov či folkloristov, aby nám ukázali krásu ďalších záhorských dedín. Minimálne rovnako však dúfam v to, že v knihe nájdu inšpiráciu aj šikovné ženy a zobrazené výšivky prispejú k motivácii vytvoriť ešte krajšie diela. Ak sa to podarí, budem nesmierne rád.“

ATIS