Peter Brezina:

Holíč a Holíčania, I. diel

Brezina Peter, Skalica, 2020

Motivácia regionálneho historika Petra Brezinu napísať knihu o Holíči a Holíčanoch bola jasná: „Som holíčsky rodák, tu som prežil detstvo a pozoroval Holíčsky zámok. Tu žili od 17. storočia moji predkovia, od roku 1935 aj moja stará mama aj mama, ktoré mi často rozprávali svoje spomienky a zážitky. A že ich bolo veľa!“

Príbehy z Holíča a o Holíčanoch si autor zapisoval viac ako 30 rokov. Doplnil ich štúdiom archívnych materiálov. Vysvetľuje: „Staršie dejiny Holíča boli publikované vo viacerých publikáciách, ale 20. storočiu sa celkovo ušla len malá pozornosť. Zo starších dejín Holíča som sa v knihe venoval len Coborovcom, šľachtickému rodu, ktorý sa zaslúžil o hospodársky rozvoj mesta. Naň potom nadviazali Habsburgovci.“

K nosným témam publikácie patrí vývoj Holíčskeho zámku: od hradu, cez honosný kaštieľ, až po jeho postupnú devastáciu, ktorá začala za Habsburgovcov. Nasledoval náročný proces pamiatkovej obnovy, ktorého počiatky siahajú do konca socialistickej éry.

Prvotným zámerom autora bolo dokumentovať udalosti pomocou pohľadníc. Opäť sa však ukázalo, že nie všetko je na pohľadniciach zachytené a pre úplnosť bude potrebné doplniť aj fotografie. Kniha neopomína ani tvorcov pohľadníc a miestnych fotografov. Neprináša však výhradne pohľad na Holíč vizuálnou formou, obsahuje aj takmer 30 povestí o meste, citáty osobností, početné spomienky a rôzne historické témy. Obdobne ako je to pri knihe o Skalici, aj tentoraz autor podfarbil texty tromi odlišnými farbami, čo vytvára určité záujmové vrstvenie knihy. V knihe sa nachádza aj výberový vecný a menný register, ktorý umožňuje čitateľovi nájsť to, čo práve hľadá.

Publikácia sa venuje okrem iného samospráve, starostom, no i prelomovej udalosti –  vyhláseniu Holíča za mesto. Dotýka sa aj vzťahov medzi Holíčanmi a Skaličanmi v ich úsilí o okresné sídlo. „Históriu Holíča tvorí mnoho udalostí, je výsledkom úsilia desiatok generácií. Publikácia poukazuje na úspechy, ktoré Holíč počas storočí dosiahol a ktoré sú zdrojom oprávnenej hrdosti obyvateľov na svoje mesto,“ približuje Peter Brezina.

Publikácia o Holíči a Holíčanoch bude pokračovať druhým dielom. Autor už má o téme jasno. Texty pripravovaného dielu sa budú venovať hospodárstvu, živnostníkom, spolkom a slávnostným i všedným chvíľam života ľudí. 

Peter Brezina je nielen autorom, ale aj grafikom, vydavateľom a nakladateľom. Nie vždy však vyjde všetko podľa predstáv: „Mrzí ma, že jedna z modrých podkladových farieb je príliš tmavá a ťažšie sa text číta. Počítačová grafika ukazovala farbu svetlejšiu.“ Aktuálna situácia prispela k tomu, že sa nepodarilo nájsť sponzorov vydania knihy. Autor ju teda vydal vlastným nákladom. Kniha sa možno ťažšie dostáva aj k čitateľom, nebolo a stále nie je možné slávnostne ju uviesť do života a aktívne prezentovať. Napriek tomu Peter Brezina nestráca optimizmus a verí, že si cestu k Holíčanom nájde.

ATIS