Peter Brezina:

Čas Skalici veľa dal i vzal, I. diel

Brezina Peter, Skalica, 2020

„Písať o dejinách Skalice po rozsiahlej monografii, ktorá vyšla v roku 2014, nie je veru ľahké,“ konštatoval Peter Brezina hneď v úvode. Ale nebol by to známy regionálny historik, aby sa s témou úspešne nepopasoval.

Autor je okrem vášne pre históriu povestný aj nadšeným zberateľstvom. „Hoci existuje o meste monografia, iný pohľad – miestopisný, sprievodcovský, formou prechádzky a prehliadky miestnych zaujímavostí – absentoval. A prvotná inšpirácia bola na svete,“ vracia sa k svojmu rozhodovaniu historik. 

V knihe autor publikuje 330 pohľadníc Skalice z celkového známeho počtu 700 ks pohľadníc nachádzajúcich sa v desiatkach zbierok filokartistov a inštitúcií. Okrem nich kniha obsahuje ďalších 400 fotografií, máp a grafík.

Správnosť autorovho rozhodnutia, uchopiť knihu o Skalici ako zbierku fotografií a zaujímavostí, potvrdila i existencia pohľadníc vydávaných od roku 1898 a usporiadaných miestopisne podľa ulíc a námestí. Peter Brezina dopĺňa: „Aj keď moja fototéka a filokartistická zbierka je početná, oslovil som viacerých zberateľov. Do knihy som ako poďakovanie za záslužnú zberateľskú činnosť zahrnul aj ich medailóny.“

Publikácia myslí aj na tvorcov, tlačiarov a vydavateľov pohľadníc, rovnako aj fotografov, ktorým vďačíme za zachovanie cenného fotodokumentačného obrazu stavebného vývoja mesta. Je prirodzené, že prináša známe a mnohokrát spracované historické témy, dopĺňa ich však o témy dosiaľ nepublikované: o zeleni, o vodných pomeroch, mapách, zabudnutých osobnostiach, ktoré sa priamo zaslúžili o rozvoj mesta a ďalšie.

Texty sú odlíšené tromi podkladovými farbami. Čitateľ tak môže sledovať, čo ho zaujíma –  či téma historická, citácie a spomienky na udalosti alebo len informácie o pohľadniciach. Ako prednosť publikácie vníma jej autor výberový vecný, tematický a menný register, ktorý umožňuje rýchlu orientáciu pri hľadaní konkrétností.

Publikáciou Čas Skalici veľa dal i vzal nepovažuje Peter Brezina tému za vyčerpanú. Ako hovorí, ide o prvý diel: „Uverejnili sme v ňom len polovicu sústredených pohľadníc Skalice a tretinu fotografií. Ostatné, ktoré sú minimálne rovnako zaujímavé, dostanú priestor v plánovanom II. diele. Textovo sa bude venovať hospodárstvu, živnostníkom, spolkom a slávnostným i všedným chvíľam života ľudí,“ približuje svoje zámery autor.

Rozdelenie do dvoch dielov si podľa jeho slov vyžiadali aj finančné možnosti. Kniha vznikla ako autorské vydanie bez akýchkoľvek hmotných príspevkov a podpory, nezastrešuje ju žiaden vydavateľ. „Prvý diel Čas Skalici veľa dal i vzal aj pre mňa predstavuje akýsi experimentálny projekt. Mojou snahou je overiť si, či bude čitateľsky zaujímavý a či sa vďaka kúpe knihy čitateľmi podarí uhradiť aspoň vynaložené náklady,“ uzatvára Peter Brezina.               

ATIS