Vitajte na 12. ročníku súťaže Kniha Záhoria!

 

Zaregistrovali sme 57 publikácií, ktoré vyšli v rokoch 2019 – 2020. Z nich porota, zložená z organizátorov, vybrala 25. Tie postupujú do hlasovania o čitateľskú, teda aj vašu priazeň.

Posolstvo súťaže je jasné – priblížiť čitateľom knižky, ktoré sa týkajú záhorského regiónu tematicky alebo prostredníctvom osoby autora.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu  sa tento ročník súťaže  presunul do virtuálneho priestoru. Hlasovať môžete prostredníctvom online formulára od 1. do 30. apríla 2021.

Začítajte sa, vyberte si vašu obľúbenú knižku a zahlasujte za ňu.

ATIS